Pompa ciepła w domu

Jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła z programu Moje Ciepło w 2022

Wzrost kosztów ogrzewania dotychczasowymi, konwencjonalnymi metodami tj. węgiel, prąd i gaz są głównym powodem, dla którego Polacy przychylnie patrzą na rozwiązania proekologiczne i jednocześnie — w dłuższej perspektywie — zdecydowanie łagodniejsze dla portfela. Po prawdziwym boomie na fotowoltaikę przyszła pora na pompy ciepła, które z racji wysokich kosztów montaży były niesłusznie traktowane przez inwestorów po macoszemu. Nowy rządowy program Moje Ciepło 2022 otwiera możliwość skorzystania z dobrodziejstwa tego rodzaju wytwarzania energii szczególnie tym osobom, które samodzielnie nie są w stanie w pełni sfinansować całej inwestycji. 

Program Moje Ciepło 2022 – założenia

Dekarbonizacja, a tym samym skupienie się przede wszystkim na odnawialnych i ekologicznych formach pozyskiwania energii skłaniają do podejmowania konkretnych działań, które mają na celu uzyskanie dynamicznego wzrostu sprzedaży takich systemów jak pompy ciepła. Program Moje Ciepło 2022 oficjalnie ruszył na początku 2022 roku, chociaż był zapowiadany dużo wcześniej. 

Propozycja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarta w opisywanym programie jest skierowana do osób fizycznych, a mówiąc wprost do indywidualnych inwestorów podejmujących się budowy nowych domów jednorodzinnych. W ramach programu Moje Ciepło 2022 można uzyskać dotację oscylującą w granicach od 7 do 21 tyś. złotych (tj. 30 proc. kosztów inwestycji, lub 45 proc. dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny), która ma być przeznaczona na zakup i montaż pompy ciepła.

Dofinansowanie do pompy ciepła — podstawowe warunki

Jedną z zasad warunkujących przystąpienie do programu jest wznoszenie domu o podwyższonym standardzie energetycznym. Precyzując, wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną — w skrócie EP — związaną z ogrzewaniem, wentylacją i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej może wynosić do 63 kWh w przeliczeniu na 1 metr kw. powierzchni użytkowej domu w skali roku dla wniosków złożonych w 2022 roku, lub do 55 kWh dla wniosków składanych w latach kolejnych.  Inwestorzy, którzy zamierzają skorzystać z programu, muszą więc dopilnować także odpowiedniej izolacji budynku, zadbać o montaż ciepłej stolarki okiennej i drzwiowej, a także o usytuowanie domu, a konkretnie jego naturalnych źródeł światła względem stron świata. Istotne jest to, że najpierw należy podjąć się inwestycji w pompę ciepła, by otrzymać wypłatę. Przy spełnieniu powyższych warunków dofinansowanie obejmuje pompy ciepła powietrzne, gruntowe i wodne zakupione od 1 stycznia 2021 roku i nie później niż do 31 grudnia 2026 r., które będą docelowo wykorzystywane do ogrzewania budynku. Naturalnie dopłata dotyczy także tych instalacji, które rozszerzają podstawowe działanie pompy i oprócz zapewnienia ciepła w domu będą dostarczały do niego ciepłą wodę użytkową. 

Warunki programu definiują także pojęcie nowego domu. Według niego do programu mogą przystąpić inwestorzy, którzy zgłosili zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wnioskowali o wydanie pozwolenia na użytkowanie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku, lub też tacy, którzy w dniu złożenia wniosku o dotację na pompę ciepła nie złożyli zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie uzyskali jeszcze pozwolenia na użytkowanie. 

Jak uzyskać dopłatę ?

Żeby otrzymać dofinasowanie do pompy ciepła 2022 należy spełnić powyżej opisane warunki i wypełnić oraz złożyć wniosek przez internet korzystając z zaufanego profilu. Opcjonalnie można złożyć wniosek przez pełnomocnika. Rozpatrywanie wniosków i przyznawanie dotacji odbywa się w trybie ciągłym.